ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH NA MECZE CUPRUM STILON GORZÓW W SEZONIE 2024/2025

Akredytacje przyznawane są przez klub Cuprum Gorzów Spółka Akcyjna na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji na platformie www.accred.eu.

Klub dopuszcza możliwość wydania tylko akredytacji:

Jednorazowych – przyznawanych osobno na każdy mecz ligowy po każdorazowym wypełnieniu wniosku.

*Wnioski o akredytacje jednorazowe muszą zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora TV, oraz  adres zamieszkania,
  • typ akredytacji - prasa, foto, radio, TV
  • nazwę i adres redakcji,
  • dane kontaktowe wnioskującego (e-mail, numer telefonu),
  • numer legitymacji prasowej.

Wnioski o akredytacje muszą być składane w Biurze prasowym Cuprum Lubin na stronie internetowej www.accred.eu.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Otrzymanie bądź odmowa przyznania akredytacji leży w gestii klubu. Decyzja zależna jest od liczby miejsc prasowych i zainteresowania ze strony mediów.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość przyznania więcej niż jednej akredytacji na dany mecz dla tej samej redakcji.

O potwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku akredytacyjnego wnioskujący zostanie poinformowany mailowo.

Akredytacje ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją prasową.

O sposobie odbioru akredytacji klub poinformuje w mailu do wnioskodawcy.

Warunkiem odbioru akredytacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W razie naruszenia ustalonych zasad współpracy na linii media-klub oraz regulaminu imprezy masowej klub ma prawo do cofnięcia wydanej akredytacji.

W sezonie 2024/2025 Cuprum Gorzów akredytuje dziennikarzy wyłącznie przez system: