Zasady przyznawania akredytacji prasowych na mecze Cuprum Lubin w sezonie 2019/2020

 1. Akredytacje przyznawane są przez klub Cuprum Lubin S.A. na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji. Klub dopuszcza możliwość wydania dwóch rodzajów akredytacji:

  1. akredytacja stała – uprawniająca do wstępu na wszystkie mecze zespołu Cuprum Lubin w sezonie 2019/2020 zarówno w PlusLidze, jak i w rozgrywkach Pucharu Polski oraz na inne wydarzenia klubowe,

  2. akredytacja jednorazowa – przyznawana jest osobno na każdy mecz ligowy i pucharowy, po każdorazowym wypełnieniu wniosku.

 2. Wnioski o akredytacje stałe i jednorazowe muszą zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora TV,

  2. typ i rodzaj akredytacji,

  3. nazwę i adres redakcji,

  4. dane kontaktowe wnioskującego (e-mail, numer telefonu),

  5. numer legitymacji prasowej,

  6. numer dowodu osobistego.

 3. Wnioski o akredytacje muszą być składane w Biurze prasowym Cuprum Lubin na stronie internetowej accredito.com

 4. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Otrzymanie bądź odmowa przyznania akredytacji leży w gestii klubu. Decyzja zależna jest od liczby miejsc prasowych i zainteresowania ze strony mediów. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przyznania więcej niż jednej akredytacji na dany mecz bądź sezon dla tej samej redakcji.

 5. Akredytacje ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją prasową.

 6. Odbiór akredytacji odbywa się w siedzibie klubu, w terminach wyznaczonych przez Cuprum Lubin S.A. lub przy okazji meczu drużyny Cuprum Lubin bądź innego wydarzenia klubowego. Warunkiem odbioru akredytacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 7. W razie naruszenia ustalonych zasad współpracy na linii media-klub oraz regulaminu imprezy masowej klub ma prawo do cofnięcia wydanej akredytacji.

W sezonie 2019/2020 Cuprum Lubin akredytuje dziennikarzy wyłącznie przez system: