WŁADZE KLUBU

Tomasz Tycel

PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Jacek Kulicki

Krzysztof Tkaczuk

Bartłomiej Czarnecki

Wojciech Witkowiak

 

 

Dokumenty Spółki

Statut Spółki Cuprum Lubin S.A. – tekst jednolity