WŁADZE KLUBU

Tomasz Tycel

PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Członek – Urszula Kozon
Członek – Daniel Miniewski

 

 

Dokumenty Spółki

Statut Spółki Cuprum Lubin S.A. – tekst jednolity