WŁADZE KLUBU

Tomasz Tycel

PREZES ZARZĄDU

Radosław Maciejewicz

Radosław Maciejewicz

WICEPREZES

Rada Nadzorcza

Jacek Kulicki

Krzysztof Tkaczuk

Michał Koźmiński

Wojciech Witkowiak