Zasady przyznawania akredytacji prasowych na mecze Cuprum Lubin w sezonie 2017/2018

 1. Akredytacje przyznawane są przez klub Cuprum Lubin S.A. na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji. Klub dopuszcza możliwość wydania dwóch rodzajów akredytacji:
  • akredytacja stała – uprawniająca do wstępu na wszystkie mecze zespołu Cuprum Lubin w sezonie 2017/2018 zarówno w PlusLidze, jak i w rozgrywkach Pucharu Polski oraz na inne wydarzenia klubowe,
  • akredytacja jednorazowa – przyznawana jest osobno na każdy mecz ligowy i pucharowy, po każdorazowym wypełnieniu wniosku.
 2. Wnioski o akredytacje stałe i jednorazowe muszą zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora TV,
  • typ i rodzaj akredytacji,
  • nazwę i adres redakcji,
  • dane kontaktowe wnioskującego (e-mail, numer telefonu),
  • numer legitymacji prasowej,
  • numer dowodu osobistego.
 3. Wnioski o akredytacje muszą być składane w Biurze prasowym Cuprum Lubin na stronie internetowej accredito.com
 4. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Otrzymanie bądź odmowa przyznania akredytacji leży w gestii klubu. Decyzja zależna jest od liczby miejsc prasowych i zainteresowania ze strony mediów. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przyznania więcej niż jednej akredytacji na dany mecz bądź sezon dla tej samej redakcji.
 5. Akredytacje ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją prasową.
 6. Odbiór akredytacji odbywa się w siedzibie klubu, w terminach wyznaczonych przez Cuprum Lubin S.A. lub przy okazji meczu drużyny Cuprum Lubin bądź innego wydarzenia klubowego. Warunkiem odbioru akredytacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 7. W razie naruszenia ustalonych zasad współpracy na linii media-klub oraz regulaminu imprezy masowej klub ma prawo do cofnięcia wydanej akredytacji.

W sezonie 2017/2018 Cuprum Lubin akredytuje dziennikarzy wyłącznie przez system: