Drużyna Szpiku

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otwartością, wrażliwością i gotowością do działania na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że wspólnie z innymi członkami Drużyny Szpiku uda nam się uratować choćby jedno ludzkie życie, a w niejednym sercu rozpalić ogień wiary, że pomoc dla niego na pewno się znajdzie.
Taką maksymą kierują się członkowie Drużyny Szpiku, do której mamy zaszczyt dołączyć.

Dzisiaj zawodnicy, trenerzy i działacze naszego klubu przejdą badania wstępne i zostaną Potencjalnymi Dawcami Szpiku. Poszerzymy zatem grono Drużyny Szpiku i będziemy propagować tę jakże szlachetną ideę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Naszą akcję będziemy chcieli rozszerzyć i namówić naszych sympatyków aby jak najliczniej przystąpili do tej inicjatywy.
13 października na meczu z AZS Nysa zorganizujemy akcję podczas, której każdy z Was będzie mógł zostać również Potencjalnym Dawcą Szpiku.

Szczegółowe informacje o dawcach szpiku możecie znaleźć na stronach internetowych:
http://www.darszpiku.pl/
http://www.podarujzycie.org
http://www.leukemia.pl/
http://www.dawcy-szpiku.pl/