WŁADZE KLUBU

Prezes Zarządu – Tomasz Tycel

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Roman Korotyszewski
Członek – Urszula Kozon
Członek – Daniel Miniewski

 

 

Dokumenty Spółki

Statut Spółki Cuprum Lubin S.A. – tekst jednolity