Siatkarska Akademia dla Twojego Malucha!!!

AKTUALNOŚCI

Inicjatywą akademii jest 2 stopniowy poziom szkolenia dzieci. Pierwszy stopień nauczania 6-9 lat ma charakter ogólnorozwojowy z wykorzystaniem wszelkich metod i form treningowych w oparciu o wybrane elementy gier zespołowych, lekkoatletyki, rytmiki, gimnastyki. Główny nacisk w tym etapie szkolenia położony będzie na zdolność koordynacji w której skład wchodzą min zdolności ( łączenia ruchów, różnicowania ruchów, rytmizacji, równowagi, orientacji, reakcji itd). W tym etapie podopieczni mają rozwijać swoje umiejętności pod kontem przygotowania do treningu ukierunkowanego oraz uczyć się podstawowych zasad uczestnictwa w zajęciach sportowych. Etap ten ma za zadanie wstępnie ukształtować dzieci oraz pokazać piękno poszczególnych dyscyplin sportowych tak by wchodząc rozwojowo w następny etap mogły się ukierunkować albo na piłkę siatkową pozostając w akademii lub zmienić dyscyplinę. Drugi stopień szkolenia 10-12 lat to kontynuacja rozwoju potencjału motorycznego w zakresie kształtowanych zdolności motorycznych oraz ukierunkowanie się na piłkę siatkową. Szkolenie w tym etapie ma na celu wykształcić u dzieci podstawowe umiejętności techniczne w zakresie posiadanych już zdolności motorycznych. W piłce siatkowej wiek 10-12 lat to okres gry w mini siatkówkę a więc 2, 3 i 4 osobowe zespoły. Szkolenie odbywać się będzie pod kontem tych rozgrywek. Podopieczni poznają zasady rywalizacji, współzawodnictwa, przepisów gry oraz współpracy w grupie. Opanowanie techniki z zakresu poruszania się po boisku, odbić piłki, zagrywki, przyjęcia, ataku, obrony, bloku, rozegrania pozwolą młodym adeptom siatkówki wziąć udział w ogólnopolskich rozgrywkach Kinder+Sport. Kończąc 12 lat, każdy obywatel akademii będzie mógł z dużym bagażem doświadczenia wstąpić w szeregi profesjonalnych klubów sportowych i rozwijać dalej swoje umiejętności rywalizując z innymi klubami z całej Polski.
Serdecznie polecam wszystkim dzieciom i rodzicom zapraszając jednocześnie do bliższego zapoznania się z ofertą Akademii.
Kontakt:
Przemysław Cedro, tel.:724 839 635, email: cedro.przemyslaw@gmail.com ;
Facebook: Siatkarska Akademia Malucha