Zamiana funkcji w Cuprum Lubin

AKTUALNOŚCI

Czas między sezonami przynosi modyfikacje nie tylko w drużynie, ale także w klubie jako takim. Ostatnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CUPRUM Lubin Spółki Akcyjnej podjęło decyzję o zamianie funkcji w zarządzie klubu.

Nowym prezesem „miedziowych” został dotychczasowy wiceprezes Tomasz Tycel, który zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zastąpił na tym stanowisku Dariusza Biernata, który teraz będzie pełnił funkcję wiceprezesa.

Zamianę funkcji traktuję przede wszystkim w kategoriach wyzwania i odpowiedzialności. Rada Nadzorcza postawila przed Zarządem szereg zadań i wymagań. Dodatkowo podjęła również decyzję o tym, że w nadchodzacym sezonie to ja będę głównym odpowiedzialnym za realizację tego nowego projektu – mówi Tomasz Tycel. – Ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby te ambitne plany się powiodły. Dodatkowo dostałem zapewnienie, że mogę oczekiwać wszechstronnego wsparcia ze strony Rady Nadzorczej, na co szczerze mówiąc, bardzo liczę. Równocześnie wiem, że otrzymam wsparcie również od Darka Biernata, który pozostaje caly czas w zarządzie Cuprum. Jestem przekonany, że dzięki temu nasza bardzo dobra współpraca może być kontynuowana. Zaistniała zmiana ma charakter funkcjonalny i wynika z reorganizacji zadań w Zarządzie – zakończył optymistycznie nowy prezes Cuprum Lubin.

Zamiana funkcji wynika z nowego podziału kompetencji w Zarządzie. Gratulujemy nowemu Prezesowi i mamy nadzieję na dalszy rozwój klubu pod jego czujnym okiem.