Łapa dawcą szpiku!

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Całe siatkarskie Cuprum Mundo to potencjalni Dawcy Szpiku. Do tej pory mogliśmy tylko zarejestrować się i liczyć na to, że któryś z nas będzie mógł komuś dać szansę na „drugie” życie. Dotychczas mogliśmy tylko propagować ideę Drużyny Szpiku, ale teraz jeden z nas znalazł swojego genetycznego bliźniaka. Jest nim Łukasz Łapszyński. Ktoś bardzo chory potrzebuje jego pomocy.

Klubowy autokar

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Ponownie nasi zawodnicy będą jeździć na mecze autokarem wyklejonym w klubowe barwy. Tak zrobiony autobus doskonale promuje nie tylko siatkówkę w całym w kraju. Promuje również naszych sponsorów, dzięki którym możemy rozwijać siatkówkę w Lubinie. Na autokarze znalazło się także logo Drużyny Szpiku. Będzie to z pewnością świetna reklama, dla idei pozyskiwania Potencjalnych Dawców Szpiku.

WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otwartością, wrażliwością
i gotowością do działania na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że uda nam się uratować choćby jedno ludzkie życie, a w niejednym sercu rozpalić ogień wiary, że pomoc dla niego na pewno się znajdzie.

Drużyna Szpiku

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otwartością, wrażliwością i gotowością do działania na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że wspólnie z innymi członkami Drużyny Szpiku uda nam się uratować choćby jedno ludzkie życie, a w niejednym sercu rozpalić ogień wiary, że pomoc dla niego na pewno się znajdzie.